EТ "Спектър 76 Иван Стойков"

EТ "Спектър 76 Иван Стойков" е регистриран земеделски производител в България.
През 2005г по програма САПАРД създадохме 25 хек. черешова овощна градина.
Насаждението се намира в Бургаския регион върху почви с изключително подходящи въздушни, водни и топлинни показатели.

Фирмата ни разполага с модерна техника за обработка и напояване. Подържайки високи агротехнически стандарти ние произвеждаме плодове - череши с отлични търговски и вкусови качества.

Производство е оборудвано с линия за калибриране на плодовете - черешите. Фирмата е регистрирана по GlobalGap №4050373399191.

Основните приоритети в нашата работа са качеството на продуктите и удовлетвореността на клиента.